ஏழு குன்றுகளின் நகரம் என‌ அழைக்கப்படுவது எது | Tamil GK

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்