இந்திய பிரதமரின் சம்பளம் என்ன (மாதம் ஒன்றுக்கு)? | Tamil GK

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்