சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் கவர்னர் ஜெனரல் யார்? | Tamil GK

English

Tamil சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் கவர்னர் ஜெனரல் யார்?

லார்ட் லூயிஸ் மவுண்ட்பேட்டன் (Lord Lewis Mountbatten)

சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் கவர்னர் ஜெனரல் லார்ட் லூயிஸ் மவுண்ட்பேட்டன் ஆகும்

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்