English

Tamil LIC என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன‌

Life Insurance Corporation of India (LIC)

இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டு கழகம் (ஹிந்தி: भारतीय जीवन बीमा निगम) மும்பையை தலைமையிடமாகக் கொண்ட‌ இந்திய அரசுக்கு சொந்தமான காப்பீட்டு குழு மற்றும் முதலீட்டு நிறுவனம் ஆகும். இந்நிறுவனம் 1956 ல் நிறுவப்பட்டது.

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்