போலியோ தடுப்பு மருந்து எப்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது | Tamil GK

English

Tamil போலியோ தடுப்பு மருந்து எப்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது

1952

போலியோ முதலில் 1840 ஆம் ஆண்டு ஜேகப் ஹெயின் Jakob Heine) எனும் மருத்துவ நிறுவனத்தினால் கண்டறியப்பட்டது.

1955 ல் டாக்டர் ஜோனாஸ் சால்க்(Dr. Jonas Salk) மற்றும் 1962 ஆம் ஆண்டு டாக்டர் ஆல்பர்ட் சாபின் (Dr. Albert Sabin) ஆகியோரால் உருவாக்கப்பட்ட‌ போலியோ தடுப்பு மருந்து, சுமார் ஆயிரத்தில் நூறு நோயாளிக‌ளாக‌ தேறிய‌ தடுப்பு மருந்தினை காட்டிலும் ஆயிரம் பேரும் தேறும் விதமாக‌ கண்டிபிடிக்கப்பட்ட‌ சிறப்பினை உடையது.

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்