English

Tamil CBI என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன‌

Central Bureau of Investigation (CBI)

மத்தியப் புலனாய்வுத் துறை (Central Bureau of Investigation-CBI) குற்றம் மற்றும் நாட்டுப்பாதுகாப்பு விடயங்களை ஆராயும் இந்திய அரசின் உயர்நிலைப் புலனாய்வு அமைப்பாகும்;
இந்திய விடுதலைக்குப்பின், 1960களில் கால மாற்றத்திற்கேற்ப சிறப்புக்காவல் நிறுவனத்தின் அமைப்பிலும், செயல்பாடுகளிலும் மாற்றம் தேவைப்பட்டது. ஏப்ரல்1,1963 முதல் அந்நிறுவனத்திலிருந்து சிற்சில மாற்றங்களுடன் மத்தியப் புலனாய்வுத் துறை தோற்றுவிக்கப்பட்டு செயல்படத்தொடங்கியது.
சி.பி.ஐ யின் முதல் இயக்குனராக திரு.டி.பி.கோஹ்லி பொறுப்பேற்றார் (ஏப்ரல்1,1963-மே31,1968).

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்