இந்தியாவின் மிக‌ உயரமான‌ போர்க்களம் எது ? | Tamil GK

English
Highest Battle field in India?

Tamil இந்தியாவின் மிக‌ உயரமான‌ போர்க்களம் எது ?

சியாச்சென் பனியாறு. Siachin Glacier

சியாச்சென் பனியாறு. Siachin Glacier

Siachin Glacier is the highest Battle field in India.

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்