இந்தியாவின் முதல் உர ஆலை எது? | Tamil GK

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்