சஹரன்பூர் (உத்திரப்பிரதேசம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Saharanpur (UtterPradesh)

Tamil சஹரன்பூர் (உத்திரப்பிரதேசம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Mangoes, Cigarette factory, Paper mill, மாம்பழங்கள், சிகரெட் தொழிற்சாலை, காகித ஆலை

Mangoes, Cigarette factory, Paper mill, மாம்பழங்கள், சிகரெட் தொழிற்சாலை, காகித ஆலை

சஹரன்பூர் (உத்திரப்பிரதேசம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Mangoes, Cigarette factory, Paper mill, மாம்பழங்கள், சிகரெட் தொழிற்சாலை, காகித ஆலை

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்