ஷெஃபீல்டு (இங்கிலாந்து) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Sheffield (UK)

Tamil ஷெஃபீல்டு (இங்கிலாந்து) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Cutlery, சமையலறைப் பொருட்கள்

Cutlery, சமையலறைப் பொருட்கள்

ஷெஃபீல்டு (இங்கிலாந்து) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Cutlery, சமையலறைப் பொருட்கள்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்