சூரத்கர் (ராஜஸ்தான்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Suratgarh (Rajasthan)

Tamil சூரத்கர் (ராஜஸ்தான்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Agricultural Implements, விவசாய கருவிகள்

Agricultural Implements, விவசாய கருவிகள்

சூரத்கர் (ராஜஸ்தான்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Agricultural Implements, விவசாய கருவிகள்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்