டைடாகர் (மேற்கு வங்கம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Titagarh (West Bengal)

Tamil டைடாகர் (மேற்கு வங்கம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Paper and Jute, காகிதம் மற்றும் சணல்

Paper and Jute, காகிதம் மற்றும் சணல்

டைடாகர் (மேற்கு வங்கம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Paper and Jute, காகிதம் மற்றும் சணல்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்