திருவனந்தபுரம் (கேரளா) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Trivandrum (Kerala)

Tamil திருவனந்தபுரம் (கேரளா) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Coir Matting,கயிறு திரித்தல்

Coir Matting,கயிறு திரித்தல்

திருவனந்தபுரம் (கேரளா) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Coir Matting,கயிறு திரித்தல்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்