கேக்குகள் நிலம் என குறிப்பிடப்படுவது எது ? | Tamil GK

English
Land of Cakes is the Geographical surname for ?

Tamil கேக்குகள் நிலம் என குறிப்பிடப்படுவது எது ?

Scotland, ஸ்காட்லாந்து

Scotland, ஸ்காட்லாந்து

கேக்குகள் நிலம் என குறிப்பிடப்படுவது எது ? - Scotland, ஸ்காட்லாந்து

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்