மின்சாரத்தைக் கடத்தும் அலோகம் | Tamil GK

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்