சலவைத்தூள் தயாரிக்கப் பயன்படும் சாதனம் | Tamil GK

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்