வினாக்களுக்கான‌ விடையைக் கண்டறியவும்

Find Your Answers here Or try the search box at the top corner.

Recent Question Answers

Why does Jupiter have the most moons? ஏன் வியாழன் கிரகத்தில் மட்டும் அதிக நிலவுகள் உள்ளன?

en Because of large area of gravitational stability around Jupiter. ta வியாழன் கிரகத்தினைச் சுற்றி பெரிய அளவிலான ஈர்ப்பு ஸ்திரத்தன்மை இருப்பதால்.

How many Earths can fit in Jupiter? வியாழன் கிரகத்தினுள் எத்தனை பூமிகளைப் பொருத்த முடியும்?

en More than 1,300 Earths ta 1,300 க்கும் மேற்பட்ட பூமிகள்

How many moons does Jupiter have as of 2018? 2018ம் ஆண்டு வரை வியாழனில் எத்தனை நிலவுகள் இருக்கின்றன?

en 67 moonsta 67 நிலவுகள்

How many planets have no moon? சந்திரனில்லாத கிரகங்கள் எத்தனை?

en Venus and Mercury are planets with no moonsta வீனஸ் மற்றும் புதன் கிரகங்கள் நிலவில்லா கிரகங்களாக உள்ளன

List Planets and the number of Moons they have? கிரகங்கள் மற்றும் சந்திரன்கள் எண்ணிக்கை பட்டியல்

Mars 2 moons, Jupiter has 67, Saturn 62, Uranus 27, Neptune 14.Earth -1, Mercury and Venus- 0

How many moons does Pluto have and what are their names? புளூட்டோவில் எத்தனை நிலவுகள் உள்ளன, அவற்றின் பெயர்கள் என்ன?

en Five moons - Charon, Styx, Nix, Kerberos, and Hydra. ta ஐந்து - சாரோன், ஸ்டைக்ஸ், நிக்சஸ், கெர்பரோஸ் மற்றும் ஹைட்ரா.

How many moons does pluto have ? புளூட்டோ கிரகத்தில் எத்தனை நிலவுகள் உள்ளன

en Five moons ta ஐந்து நிலவுகள்

Category

Objective GK

இந்தியாவின் உயரமான‌, மிகப்பெரிய‌, மிக‌ நீளமானவை பற்றிய‌ வினாக்கள்
இந்திய-ஆரியம் அல்லாத‌ மொழி ?
பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்பு இல்லாத இந்திய மாநிலம் எது ?
நெடுஞ்சாலை NH10 இணைக்கும் இடங்கள்
நெடுஞ்சாலை NH9 இணைக்கும் இடங்கள்
நெடுஞ்சாலை NH8 இணைக்கும் இடங்கள்
நிலக்கடலை விளையும் மாநிலங்கள்
பருப்பு வகைகள் மொத்தமாக‌ விளையும் மாநிலங்கள்
சோளம் விளையும் மாநிலங்கள்
கம்பு விளையும் மாநிலங்கள்
மக்காச்சோளம் விளையும் மாநிலங்கள்
கோதுமை விளையும் மாநிலங்கள்
அரிசி விளையும் மாநிலங்கள்
நெடுஞ்சாலை NH7 இணைக்கும் இடங்கள்
நெடுஞ்சாலை NH6 இணைக்கும் இடங்கள்
நெடுஞ்சாலை NH5 இணைக்கும் இடங்கள்
நெடுஞ்சாலை NH3 இணைக்கும் இடங்கள்
நெடுஞ்சாலை NH2 இணைக்கும் இடங்கள்
நெடுஞ்சாலை NH1 இணைக்கும் இடங்கள்
விம்பிள்டன் சேம்பியன்ஷிப் போட்டியில் பங்கேற்ற‌ முதல் இந்தியர் ?

நிகழ்வுகள் : நவம்பர் 20, 2018

தேசிய செய்திகள் கோவா இந்தியாவின் 49 வது சர்வதேச திரைப்பட விழா (IFFI) கோவா பனாஜி நகரில் தொடங்கியது. தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் பதினோரு கடலோர மற்றும் உள் மாவட்டங்களை புரட்டிப்போட்ட

நிகழ்வுகள்: நவம்பர் 12, 2018

உலகம் பாரிஸ்ஐரோப்பிய நாடான, பிரான்சில் முதல் உலகப்போர் நுாற்றாண்டு விழா 11-12-2018 துவக்கம் இந்தியா : கேரளா கேரள மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து நீதிமன்றங்களிலும், விரல் ரேகை வருகை பதிவு முறையை

தற்போதைய‌ நிகழ்வுகள் (Current-affairs) 07-11-2018

உலகம் ஈரான் ஈரானின் சபகார் துறைமுகத்தில் வளர்ச்சி பணிகளை மேற்கொள்ள இந்தியாவிற்கு அனுமதி வழங்குவதாக அமெரிக்கா கூறியுள்ளது இந்தியா குறு,சிறு,நடுத்தர நிறுவனங்கள் அளிக்கும், ஜி.எஸ்.டி., தொடர்பான