தென்னிந்தியாவின் நுழைவாயில் என அழைக்கப்படும் இந்தியாவின் நகரம்? | Tamil GK

English
Which city in india is known as Gateway of South India?

Tamil தென்னிந்தியாவின் நுழைவாயில் என அழைக்கப்படும் இந்தியாவின் நகரம்?

ta சென்னைen Chennai

சென்னை, Chennai

தென்னிந்தியாவின் நுழைவாயில் என அழைக்கப்படும் இந்தியாவின் நகரம்? - சென்னை, Chennai

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்