இந்தியாவின் எந்த நகரம் அரேபிய கடல் ராணி என்று அழைக்கப்படுகிறது? | Tamil GK

English
Which city in india is known as Queen of Arabian Sea?

Tamil இந்தியாவின் எந்த நகரம் அரேபிய கடல் ராணி என்று அழைக்கப்படுகிறது?

ta கொச்சிen Kochi

கொச்சி, Kochi

இந்தியாவின் எந்த நகரம் அரேபிய கடல் ராணி என்று அழைக்கப்படுகிறது? - கொச்சி, Kochi

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்