விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் கோர்ஸ் - தொடர்புடைய விளையாட்டு ? | Tamil GK

English
Which sport is related to playground name Course ?

Tamil விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் கோர்ஸ் - தொடர்புடைய விளையாட்டு ?

Golf, கோல்ஃப்.

Golf, கோல்ஃப்.

விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் கோர்ஸ் - தொடர்புடைய விளையாட்டு ? - Golf, கோல்ஃப்.

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்