ஃபியூச்சர் குரூப் நிறுவனத்தை நிறுவியவர் யார்? | Tamil GK

English
Who is the founder of Future Group ?

Tamil ஃபியூச்சர் குரூப் நிறுவனத்தை நிறுவியவர் யார்?

Kishore Biyani, கிஷோர் பியானி

Kishore Biyani, கிஷோர் பியானி

ஃபியூச்சர் குரூப் நிறுவனத்தை நிறுவியவர் யார்? - Kishore Biyani, கிஷோர் பியானி

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்