ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனத்தை நிறுவியவர் யார்? | Tamil GK

English
Who is the founder of Reliance Industries ?

Tamil ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனத்தை நிறுவியவர் யார்?

Dhirubhai Ambani, திருபாய் அம்பானி

Dhirubhai Ambani, திருபாய் அம்பானி

ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனத்தை நிறுவியவர் யார்? - Dhirubhai Ambani, திருபாய் அம்பானி

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்