அணு வெடிகுண்டு கண்டுபிடித்தவர் யார்? | Tamil GK

English
Who invented Atom Bomb?

Tamil அணு வெடிகுண்டு கண்டுபிடித்தவர் யார்?

ஜூலியஸ் இராபர்ட் ஓபன்ஹெய்மர். Julius Robert Oppenheimer

ஜூலியஸ் இராபர்ட் ஓபன்ஹெய்மர். Julius Robert Oppenheimer

1945ல் அமெரிக்க‌ நாட்டினைச் சேர்ந்த‌ ஜூலியஸ் இராபர்ட் ஓபன்ஹெய்மர் அணு வெடிகுண்டினைக் கண்டுபிடித்தார். 1945. Inventor : Julius Robert Oppenheimer (U.S).

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்