வினாக்களுக்கான‌ விடையைக் கண்டறியவும்

Find Your Answers here Or try the search box at the top corner.

Recent Question Answers

How long does the Coronavirus survive? கொரோனா வைரஸின் ஆயுட்காலம் எவ்வளவு?

en No confirmation Yet. According to studies it may persist on surfaces for a few hours to many days ta ஆயுள் காலம் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை. கொரோனா வைரஸ் சில மணிநேரங்கள் முதல் பல நாட்கள் வரை

What are some of the symptoms of Coronavirus? கொரோனா வைரஸின் அறிகுறிகள் எவை?

en cough, respiratory problems, fever, shortness of breath and difficulty in breathing ta காய்ச்சல்,சளி,இருமல்,தொண்டை வலி,மூச்சுத்திணறல்,தலைவலி,உடல் சோர்வு,வயிற்றுப்போக்கு,வாசனை உணர்வு இழத்தல்.

From where coronavirus got its name? கொரோனா வைரஸுக்கு கொரோனா எனும் பெயர் எங்கிருந்து வந்தது?

en their crown-like projectionsta கிரீடம் போன்ற முகடுகள் காரணமாக

Who named COVID-19? COVID-19 என்று பெயரிட்டது யார்?

en World Health Organization (WHO)ta உலக சுகாதார அமைப்பு

What Does COVID-19 Stand For? COVID-19 சுருக்கப் பெயர் எதனைக் குறிக்கும்?

en coronavirus disease of 2019 ta 2019 இன் கொரோனா வைரஸ் நோய்

Industries associated with the Town / City of Zainkot (Jammu and Kashmir) ஜைன்கோட் (ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Hindustan Machine Tools (Watches), இந்துஸ்தான் மெஷின் டூல்ஸ் (கடிகாரங்கள்)

Industries associated with the Town / City of Venice (Italy) வெனிஸ் (இத்தாலி) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Ship-building, கப்பல் கட்டுமானம்

Category

Objective GK

இந்தியாவின் உயரமான‌, மிகப்பெரிய‌, மிக‌ நீளமானவை பற்றிய‌ வினாக்கள்
இந்திய-ஆரியம் அல்லாத‌ மொழி ?
பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்பு இல்லாத இந்திய மாநிலம் எது ?
நெடுஞ்சாலை NH10 இணைக்கும் இடங்கள்
நெடுஞ்சாலை NH9 இணைக்கும் இடங்கள்
நெடுஞ்சாலை NH8 இணைக்கும் இடங்கள்
நிலக்கடலை விளையும் மாநிலங்கள்
பருப்பு வகைகள் மொத்தமாக‌ விளையும் மாநிலங்கள்
சோளம் விளையும் மாநிலங்கள்
கம்பு விளையும் மாநிலங்கள்
மக்காச்சோளம் விளையும் மாநிலங்கள்
கோதுமை விளையும் மாநிலங்கள்
அரிசி விளையும் மாநிலங்கள்
நெடுஞ்சாலை NH7 இணைக்கும் இடங்கள்
நெடுஞ்சாலை NH6 இணைக்கும் இடங்கள்
நெடுஞ்சாலை NH5 இணைக்கும் இடங்கள்
நெடுஞ்சாலை NH3 இணைக்கும் இடங்கள்
நெடுஞ்சாலை NH2 இணைக்கும் இடங்கள்
நெடுஞ்சாலை NH1 இணைக்கும் இடங்கள்
விம்பிள்டன் சேம்பியன்ஷிப் போட்டியில் பங்கேற்ற‌ முதல் இந்தியர் ?