Home & Living

தங்கம் பூமியில் தோன்றியது எப்படி?

அறிவியல் கூறுவது யாதெனில் பல பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் சூரியக் குடும்பம் உருவானது. அதற்கு முன்னரே பல பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சூப்பர் நோவா மற்றும் நட்சத்திர மோதல்கள் உண்டாகின‌.

ஏடிஎம் அறைக்குள் ஏன் குளிர் சாதன பெட்டிகள் (ஏ.சி) அமைக்கப்படுகின்றன?

ஏடிஎம் அறைக்குள் ஏன் குளிரூட்டி (ஏ.சி) அமைக்கப்படுகின்றன?

Subscribe to Home & Living