கொரோனா வைரஸின் ஆயுட்காலம் எவ்வளவு? | Tamil GK

English
How long does the Coronavirus survive?

Tamil கொரோனா வைரஸின் ஆயுட்காலம் எவ்வளவு?

en No confirmation Yet. According to studies it may persist on surfaces for a few hours to many days ta ஆயுள் காலம் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை. கொரோனா வைரஸ் சில மணிநேரங்கள் முதல் பல நாட்கள் வரை

No confirmation Yet. According to studies it may persist on surfaces for a few hours to many days.ஆயுள் காலம் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை. கொரோனா வைரஸ் சில மணிநேரங்கள் முதல் பல நாட்கள் வரை மேற்பரப்பில் நீடிக்கக்கூடும்

It is not confirmed how long the coronavirus stays, but studies suggest that it may persist on surfaces for a few hours to many days.. வைரஸ் ஆயுள் காலம் என்பது உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை. ஆனால் கொரோனா வைரஸ் சில மணிநேரங்கள் முதல் பல நாட்கள் வரை மேற்பரப்பில் நீடிக்கக்கூடும் என ஆய்வறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன.

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்