நெய்வேலி (தமிழ்நாடு) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Neyveli (Tamilnadu)

Tamil நெய்வேலி (தமிழ்நாடு) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Lignite Industries, லிக்னைட் இன்டஸ்ட்ரீஸ்

Lignite Industries, லிக்னைட் இன்டஸ்ட்ரீஸ்

நெய்வேலி (தமிழ்நாடு) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Lignite Industries, லிக்னைட் இன்டஸ்ட்ரீஸ்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்