பிஞ்சூர் (ஹரியானா) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Pinjore (Haryana)

Tamil பிஞ்சூர் (ஹரியானா) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Hindustan Machine Tools, இந்துஸ்தான் மெஷின் டூல்ஸ்

Hindustan Machine Tools, இந்துஸ்தான் மெஷின் டூல்ஸ்

பிஞ்சூர் (ஹரியானா) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Hindustan Machine Tools, இந்துஸ்தான் மெஷின் டூல்ஸ்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்