ரூப்நாராயணன்பூர் (மேற்கு வங்கம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Roopnarayanpur (West bengal)

Tamil ரூப்நாராயணன்பூர் (மேற்கு வங்கம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Cables, கேபிள்கள்

Cables, கேபிள்கள்

ரூப்நாராயணன்பூர் (மேற்கு வங்கம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Cables, கேபிள்கள்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்