கூடைப்பந்து ஆட எத்தனை பேர் பங்குகொள்ள வேண்டும் ? | Tamil GK

English
No of Players in Basketball

Tamil கூடைப்பந்து ஆட எத்தனை பேர் பங்குகொள்ள வேண்டும் ?

5

5

கூடைப்பந்து ஆட எத்தனை பேர் பங்குகொள்ள வேண்டும் ? - 5

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்