கபடி ஆட எத்தனை பேர் பங்குகொள்ள வேண்டும் ? | Tamil GK

English
No of Players in Kabaddi

Tamil கபடி ஆட எத்தனை பேர் பங்குகொள்ள வேண்டும் ?

7

7

கபடி ஆட எத்தனை பேர் பங்குகொள்ள வேண்டும் ? - 7

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்