கொரோனா வைரஸின் அறிகுறிகள் எவை? | Tamil GK

English
What are some of the symptoms of Coronavirus?

Tamil கொரோனா வைரஸின் அறிகுறிகள் எவை?

en cough, respiratory problems, fever, shortness of breath and difficulty in breathing ta காய்ச்சல்,சளி,இருமல்,தொண்டை வலி,மூச்சுத்திணறல்,தலைவலி,உடல் சோர்வு,வயிற்றுப்போக்கு,வாசனை உணர்வு இழத்தல்.

காய்ச்சல்,சளி,இருமல்,தொண்டை வலி,மூச்சுத்திணறல்,தலைவலி,உடல் சோர்வு,வயிற்றுப்போக்கு,வாசனை உணர்வு இழத்தல் .

The symptoms of the disease usually depend on the virus. Some common signs include cough, respiratory problems, fever, shortness of breath and difficulty in breathing. நோயின் அறிகுறிகள் பொதுவாக வைரஸைப் பொறுத்தது. காய்ச்சல்,சளி,இருமல்,தொண்டை வலி,மூச்சுத்திணறல்,தலைவலி,உடல் சோர்வு,வயிற்றுப்போக்கு,வாசனை உணர்வு இழத்தல் போன்றவை கொரோனாவின் அறிகுறிகள் ஆகும்.

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்