கயானாவின் தேசிய விளையாட்டு என்ன? | Tamil GK

English
What is the national sport of Guyana ?

Tamil கயானாவின் தேசிய விளையாட்டு என்ன?

en Cricket ta கிரிக்கெட்

Cricket , கிரிக்கெட்

கயானாவின் தேசிய விளையாட்டு என்ன? - Cricket , கிரிக்கெட்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்