அயர்லாந்தின் தேசிய விளையாட்டு என்ன? | Tamil GK

English
What is the national sport of Ireland ?

Tamil அயர்லாந்தின் தேசிய விளையாட்டு என்ன?

en Gaelic games ta கேலிக் விளையாட்டு

Gaelic games , கேலிக் விளையாட்டு

அயர்லாந்தின் தேசிய விளையாட்டு என்ன? - Gaelic games , கேலிக் விளையாட்டு

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்