மெட்ரிக் யூனிட் மெகாவின் மதிப்பு என்ன? | Tamil GK

English
What is the value for metric unit mega ?

Tamil மெட்ரிக் யூனிட் மெகாவின் மதிப்பு என்ன?

10 6

10 6

மெட்ரிக் யூனிட் மெகாவின் மதிப்பு என்ன? - 10 6

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்