கிழக்கின் பாரிஸ் என்று அழைக்கப்படும் இந்திய நகரம்? | Tamil GK

English
Which city in india is known as Paris of the East?

Tamil கிழக்கின் பாரிஸ் என்று அழைக்கப்படும் இந்திய நகரம்?

ta பாண்டிச்சேரிen Pondicherry

பாண்டிச்சேரி, Pondicherry

கிழக்கின் பாரிஸ் என்று அழைக்கப்படும் இந்திய நகரம்? - பாண்டிச்சேரி, Pondicherry

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்