ஹரியானா சூறாவளி யார்? | Tamil GK

English
Who is called the Haryana Hurricane ?

Tamil ஹரியானா சூறாவளி யார்?

en Kapil Dev ta  கபில்தேவ்

Kapil Dev , கபில்தேவ்

ஹரியானா சூறாவளி யார்? - Kapil Dev , கபில்தேவ்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்