ஜன நாயக் என அழைக்கப்படுபவர் யார்? | Tamil GK

English
Who is called the Jana Nayak ?

Tamil ஜன நாயக் என அழைக்கப்படுபவர் யார்?

en Karpuri Thakur ta  கல்பூரி தாகூர்

Karpuri Thakur , கல்பூரி தாகூர்

ஜன நாயக் என அழைக்கப்படுபவர் யார்? - Karpuri Thakur , கல்பூரி தாகூர்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்