இந்திய வரலாற்றின் கிங் மேக்கர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார்? | Tamil GK

English
Who is called the King Maker of Indian History ?

Tamil இந்திய வரலாற்றின் கிங் மேக்கர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார்?

en Sayyed Bandhu ta  சையத் பந்து

Sayyed Bandhu , சையத் பந்து

இந்திய வரலாற்றின் கிங் மேக்கர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார்? - Sayyed Bandhu , சையத் பந்து

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்