லோகநயக் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? | Tamil GK

English
Who is called the Loknayak ?

Tamil லோகநயக் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ?

en Jayaprakash Narayan ta  ஜெயபிரகாஷ் நாராயண்

Jayaprakash Narayan , ஜெயபிரகாஷ் நாராயண்

லோகநயக் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? - Jayaprakash Narayan , ஜெயபிரகாஷ் நாராயண்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்