ஹாக்கியின் வித்தைக்காரர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? | Tamil GK

English
Who is called the Magician of Hockey ?

Tamil ஹாக்கியின் வித்தைக்காரர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ?

en Dhyanchand ta தியான்சந்த்

Dhyanchand , தியான்சந்த்

ஹாக்கியின் வித்தைக்காரர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? - Dhyanchand , தியான்சந்த்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்