ஆர்லியன்ஸின் பணிப்பெண் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? | Tamil GK

English
Who is called the Maid of Orleans ?

Tamil ஆர்லியன்ஸின் பணிப்பெண் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ?

en Joan of Arc ta  ஜோன் ஆஃப் ஆர்க்

Joan of Arc , ஜோன் ஆஃப் ஆர்க்

ஆர்லியன்ஸின் பணிப்பெண் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? - Joan of Arc , ஜோன் ஆஃப் ஆர்க்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்