தாய் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? | Tamil GK

English
Who is called the Mother ?

Tamil தாய் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ?

en Mother Teresa ta  அன்னை தெரசா

Mother Teresa , அன்னை தெரசா

தாய் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? - Mother Teresa , அன்னை தெரசா

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்