இந்தியாவின் நெப்போலியன் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? | Tamil GK

English
Who is called the Napoleon of India ?

Tamil இந்தியாவின் நெப்போலியன் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ?

en Samudra Gupta ta  சமுத்திர குப்தா

Samudra Gupta , சமுத்திர குப்தா

இந்தியாவின் நெப்போலியன் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? - Samudra Gupta , சமுத்திர குப்தா

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்