தேசபக்தர்களின் தேசபக்தர், நேத்தாஜி என அழைக்கப்பட்டவர் யார்? | Tamil GK

English
Who is called the Neta Ji, Patriot of Patriots ?

Tamil தேசபக்தர்களின் தேசபக்தர், நேத்தாஜி என அழைக்கப்பட்டவர் யார்?

en Subhash Chandra Bose ta  சுபாஷ் சந்திர போஸ்

Subhash Chandra Bose , சுபாஷ் சந்திர போஸ்

தேசபக்தர்களின் தேசபக்தர், நேத்தாஜி என அழைக்கப்பட்டவர் யார்? - Subhash Chandra Bose , சுபாஷ் சந்திர போஸ்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்