க்யுட்-ஐ-ஆஸம் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? | Tamil GK

English
Who is called the Quaid-i-Azam ?

Tamil க்யுட்-ஐ-ஆஸம் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ?

en Md. Ali Jinnah ta முகம்மது அலி ஜின்னா

Md. Ali Jinnah , முகம்மது அலி ஜின்னா

க்யுட்-ஐ-ஆஸம் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? - Md. Ali Jinnah , முகம்மது அலி ஜின்னா

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்