இந்தியாவின் ஷேக்ஸ்பியர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? | Tamil GK

English
Who is called the Shakespeare of India ?

Tamil இந்தியாவின் ஷேக்ஸ்பியர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ?

en Mahakavi Kalidas ta  மகாகவி காளிதாஸ்

Mahakavi Kalidas , மகாகவி காளிதாஸ்

இந்தியாவின் ஷேக்ஸ்பியர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? - Mahakavi Kalidas , மகாகவி காளிதாஸ்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்