ஷெர்-இ-காஷ்மீர், காஷ்மீர் சிங்கம் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? | Tamil GK

English
Who is called the Sher-e-Kashmir,Lion of Kashmir ?

Tamil ஷெர்-இ-காஷ்மீர், காஷ்மீர் சிங்கம் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ?

en Sheikh Mohammed Abdullah ta  ஷேக் முகமது அப்துல்லா

Sheikh Mohammed Abdullah , ஷேக் முகமது அப்துல்லா

ஷெர்-இ-காஷ்மீர், காஷ்மீர் சிங்கம் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? - Sheikh Mohammed Abdullah , ஷேக் முகமது அப்துல்லா

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்