ஸ்வார் கோக்கிலா என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? | Tamil GK

English
Who is called the Swar Kokila ?

Tamil ஸ்வார் கோக்கிலா என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ?

en Lata Mangeshkar ta  லதா மங்கேஷ்கர்

Lata Mangeshkar , லதா மங்கேஷ்கர்

ஸ்வார் கோக்கிலா என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? - Lata Mangeshkar , லதா மங்கேஷ்கர்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்