விஸ்வ கவி, கவிகுரு, குருதேவ் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? | Tamil GK

English
Who is called the Vishwa Kavi,Kaviguru,Gurudev ?

Tamil விஸ்வ கவி, கவிகுரு, குருதேவ் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ?

en Rabindranath Tagore ta  ரவீந்திரநாத் தாகூர்

Rabindranath Tagore , ரவீந்திரநாத் தாகூர்

விஸ்வ கவி, கவிகுரு, குருதேவ் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? - Rabindranath Tagore , ரவீந்திரநாத் தாகூர்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்